کانی ها فصل 11

حجم فایل : 989.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا کانی ها

فصل 11

تعريف كاني
مواد طبيعي ، جامد و متبلوري كه تركيب شيميايي نسبتا ثابتي دارند و جانداران در تشكيل آنها نقشي ندارند كاني ها منابع طبيعي هستند كه در داخل  سنگ ها وجود دارند.
سنگ ها از تجمع كاني هاساخته مي شوند. كانسنگ
ماده اوليه اي كه از معدن استخراج مي شود و عناصر ارزشمندي از آن به دست مي آيد.
سنگ كره عمدتا از سنگ و كره تشكيل شده است. كاربرد برخي از كاني هاي مهم
١- تالك : پودر بچه
٢- فلوئوريت: خمير دندان
 ٣- ژيپس ( گچ) : مصالح ساختماني
 ٤- مسكوويت : طلق نسوز
٥- كوارتز يا دركوهي : درون ساعت مچي و ديواري ، راديوها و ريزپردازشگرها ٦- هاليت ( نمك طعام ) : مصرف خوراكي  
٧- گرافيت: به جهت نرم بودن و رنگ سياه، در ساخت نوك مداد و قطعات الكتريكي ، رنگ ها و چدن 
٨- بوكسيت ( سنگ معدن آلومينیوم) : در صنايع ساختماني
٩- طلا: جواهرات و ضرب سكه و درمان برخي سرطان ها
١٠-  كاني هماتيت كه از آن آهن استخراج مي شود .
١١- آزبست: لنت ترمز ، لباس ضد آتش برخي از كاني ها مانند : فيروزه، ياقوت، هماتيت( سنگ معدن آهن، مس خالص ) به عنوان ماده ارزشمند از زمين استخراج مي شوند. موارد مصرف كاني ها
١- جواهرسازي.      
٢- مواد معدني ارزشمند.  
٣- قطعات و تجهيزات صنعتي.      
٤- تهيه لوازم بهداشتي و دارويي.  
 ٥- مصرف خوراكي.          ٦- مطالعه شرايط محيطي گذشته 
تشکیل کانی ها
کانی ها به روش های مختلفی تشکیل می شوند:
1- برخی از آنها حاصل تبلور مواد مذاب در هنگام سرد شدن هستند. بیشتر کانی های قیمتی به این شیوه تشکیل می شوند.
2- بعضی از کانی ها حاصل تبخیر محلول های فراسیر شده هستند، مانند کانی هالیت.
3- دسته ای از کانی ها تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش با محلول های داغ به دست می آیند؛ مانند گرافیت. عوامل مؤثر بر فراواني كاني ها
١- شرايط تشكيل كاني 
٢- مقدار پايداري و  مقاومت آن در برابر فرسايش 
٣- فراواني عناصر تشكيل دهنده آن  روش شناسايي كاني ها
كاني شناسان از خواص فيزيكي و شيميايي و نوري كاني ها جهت شناسايي استفاده مي كنند:
١- استفاده از خواص فيزيكي : شامل شكل بلور، رنگ كاني ، رنگ خاكه ي كاني ، چگالي نسبي
چگالي نسبي : چگالي يك ماده به چگالي آب را چگالي نسبي مي گويند.
رنگ كاني به عنصرهاي  موجود در آن كاني بستگي دارد، پس يك كاني مي تواند به رنگ هاي مختلف وجودداشته باشد .
 الماس و گرافيت هر دو از كربن ساخته شده اند. ولي طرز قرار گرفتن اتم هاي كربن در آنها متفاوت است.
٢- استفاده از خواص شيميايي : مثلا ميزان واكنش پذيري با اسيدهاي مختلف 
٣- استفاده از خواص نوري : بررسي ميزان عبور نور ، ميزان انعكاس نور و … به كمك ميكروسكوپ هاي نوري ، الكتريكي كاني هاي نا مهربان
برخي از كاني ...